Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować zapis "tereny zielone" ujęty w definicji odpadów zielonych w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

Nadmieniam, że w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. - znajduje się definicja "tereny zieleni".

Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access