Czym powinien się kierować zamawiający przy określaniu klauzul waloryzacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt a PZP - w umowie określa się sposób ustalania zmiany wynagrodzenia z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jaki przykładowy poziom zmian powyższego wskaźnika w punktach procentowych należało by przyjąć tak, aby zabezpieczyć interesy zamawiającego i jednocześnie nie narazić się na zarzut stwarzania pozorności waloryzacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX