Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zakresu znaczeniowego zwrotów na gruncie RODO:

- termin usunięcia kategorii danych (art. 30 ust. 1 lit. f) oraz

- planowany okres przechowywania danych i kryteria ustalania tego okresu, jeżeli nie jest możliwe określenie planowanego okresu przechowywania danych (art. 15 ust. 1 lit. d oraz art. 13 ust. 2 lit. a).

Czym jest termin usunięcia kategorii danych a czym jest okres przechowywania danych - jeśli mówimy o tej samej czynności przetwarzania np. rejestracja pacjentów pwdl? Jakie zapisy będzie zawierał rejestr czynności przetwarzania danych w odniesieniu do tej czynności w odniesieniu do terminu usunięcia, a jakie dane zapisać w klauzuli informacyjnej (art. 13 RODO), jeśli chodzi o okres przechowywania, i jakie w informacji dla podmiotu danych z art. 15 RODO, w odniesieniu do jednej kategorii czynności tej samej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?