Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czym jest "obróbka żużli i popiołów", o której mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (punkty 5.3.a, 5.3.b)?

Czy chodzi tutaj o jakieś specyficzne procesy obróbki np. termiczne, chemiczne?

Czy też może o jakiekolwiek procesy, również czysto fizyczne, którym poddawane są popioły i żużle np. mieszanie, przesiewanie?

Czy mieszanie w instalacji produkcyjnej żużli i popiołów z innymi surowcami jest obróbką, o której mowa w przywołanym przepisie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?