Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność, której przedmiotem jest świadczenie usług ochrony. W związku z wypowiedzeniem umowy przez jednego z kontrahentów, przedsiębiorca jest zmuszony do likwidacji stanowisk pracy stworzonych dla pracowników ochrony zatrudnionych w budynku tego klienta. Trwają rozmowy z innym zakładem pracy, który chciałby przejąć pracowników, którzy świadczyliby pracę w innym miejscu, ale inne warunki pracy nie uległyby zmianie. Zawarte pomiędzy firmami porozumienie dotyczyłoby przekazania tylko części członków załogi, bez przekazywania rzeczowych składników majątku.

Czy takiego przejęcia pracowników można dokonać w trybie art. 231 k.p., tzn. może być traktowane jako przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę, ze wszystkimi tego prawnymi konsekwencjami, np. bez konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, bez konieczności przeprowadzania wstępnych szkoleń BHP itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?