Czy zyski z obligacji należy kwalifikować do zysków kapitałowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka, w celu zabezpieczenia realizowanych kontraktów, zakupiła obligacje. Są one oprocentowane, a odsetki spółka otrzymuje co kwartał. Są także sytuacje, iż spółka sprzedaje obligacje przed terminem wymagalności, natomiast środki uzyskane ze sprzedaży służą realizacji kontraktów.

Czy odsetki od obligacji i zyski ze zbycia obligacji należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX