Czy zyski wypłacone wspólnikom spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa spółka z o.o. lata 2018 i 2020 zakończyła stratą bilansową.

Czy w tej sytuacji w 2021 r. wspólnicy spółki mogą pobrać zyski należne im za lata 2017 i 2019, bez konieczności wcześniejszego pokrycia z tych zysków strat z 2018 r. i z 2020 r.?

Wspólnicy podjęli uchwałę, że starty te będą pokryte z zysków lat przyszłych. Skoro zyski za lata 2017 i 2019 były już opodatkowane podatkiem dochodowym u każdego ze wspólników, to czy ich wypłata w 2021 r. nie skutkuje obowiązkiem ponownego zapłacenia od nich podatku dochodowego przez wspólników?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access