Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik posiada zobowiązania w podatku od nieruchomości za miesiące: styczeń, luty i kwiecień 2017 r. i złożył wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku za styczeń i luty 2017 r. Jednocześnie podatnik wystąpił o zwrot wyegzekwowanych w toku egzekucji administracyjnej kwot, stanowiących zobowiązania za miesiące od września do grudnia 2016 r., które zostały umorzone decyzją burmistrza w dniu przekazania ich przez organ egzekucyjny. Część przekazanej z urzędu skarbowego kwoty organ podatkowy zaksięgował na należność za marzec 2017 r., natomiast nadwyżkę pozostawił na koncie sum do wyjaśnienia.

Czy po złożeniu wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku za styczeń i luty organ podatkowy jest zobowiązany do zwrotu wyegzekwowanych kwot, czy też może je zarachować zgodnie z zapisami art. 76 Ordynacji podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?