Czy zwrot wydatków związanych ze studiami pracownika podlega opodatkowaniu? - OpenLEX

Czy zwrot wydatków związanych ze studiami pracownika podlega opodatkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową. Jeden z naszych pracowników rozpoczął studia podyplomowe we własnym zakresie, po czym w trakcie studiów wystąpił do pracodawcy o zwrot kosztów: dojazdów i zakwaterowania oraz należności za studia. Pracodawca wyraził zgodę jedynie na zwrot kosztów dojazdów oraz zakwaterowania.

Czy wypłacone świadczenia stanowić będą przychód pracownika i należy doliczyć je do przychodu ze stosunku pracy, a także potrącić od nich podatek dochodowy?

Czy świadczenie to podlega zwolnieniu?

Czy zasadne jest wystawienie w tym przypadku polecenia wyjazdu służbowego?

Jeśli nie, to na podstawie jakiego dowodu księgowego powinien nastąpić zwrot poniesionych kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?