Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Czy zwrot wydatków gotówkowych otrzymany przez komornika na podstawie art. 39 ustawy o komornikach i egzekucji wchodzi do podstawy opodatkowania usług świadczonych przez komornika na rzecz dłużnika/wierzyciela (usługobiorcy)?

Z interpretacji indywidualnych wynika, że zdaniem organów podatkowych zwrot ten nie jest opodatkowany, co ma wynikać z art. 29a ust. 7 pkt 3 u.p.t.u. Jednak przepis ten wyłącza z podstawy opodatkowania kwoty otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy poniesione w imieniu tego nabywcy lub usługobiorcy i na jego rzecz. Wątpliwe jest naszym zdaniem, by można było stwierdzić, że np. koszt paliwa zatankowanego w związku z wyjazdem poza rewir komorniczy, koszty pocztowe czy bankowe, wynajem sprzętu specjalistycznego (np. dźwigu czy samochodu z podnośnikiem w celu transportu majątku dłużnika) mogły być uznane za poniesione w imieniu dłużnika, któremu komornik wykonuje usługę zwolnienia z długu. O ile można ewentualnie zaakceptować tezę, że są to wydatki ponoszone na rzecz usługobiorcy, to spełnienie tylko tego warunku (plus prowadzenie ewidencji, o której mowa w tym przepisie) jest naszym zdaniem niewystarczające. Prosimy też o potwierdzenie, że z drugiej strony, gdyby nawet uznać, że zwrot tych wydatków nie wchodzi do podstawy opodatkowania, to należałoby przyjąć, że uniemożliwia to odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przez komornika i zwróconych mu przez usługobiorców, o czym w ww. interpretacjach się nie wspomina, gdyż problem ten nie by przedmiotem zapytania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?