Czy zwrot pracownikowi kosztów dojazdów z i na lotnisko oraz kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w zagranicznej podróży służbowej, których wartość przewyższa limity z rozporządzenia ws. podróży służbowych korzysta u pracownika ze zwolnienia z PIT i jest dla pracodawcy kosztem w CIT w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zwrot pracownikowi kosztów dojazdów z i na lotnisko oraz kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w zagranicznej podróży służbowej na podstawie biletów (rachunków) za taksówkę, których wartość przewyższa limity z rozporządzenia ws. podróży służbowych korzysta u pracownika ze zwolnienia z PIT i jest dla pracodawcy kosztem w CIT w pełnej wysokości?

Pracownik podczas zagranicznej podróży służbowej na trasie lotnisko – hotel i hotel-lotnisko oraz w jazdach miejscowych korzystał z komunikacji publicznej i przejazdu taksówkami na co przedstawił bilety i rachunki. Suma kosztów biletów i rachunków za jazdy lokalne oraz za jazdy z i na lotnisko przewyższyły kwoty limitów określone w §17 Rozporządzenia ws podróży służbowych. W przepisach rozporządzenia dotyczących podróży krajowych w § 9 pkt. 3 jest zapis, że kwota ryczałtu nie ma zastosowania, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Takiego samego zapisu nie ma natomiast w części dotyczącej podróży zagranicznych.

Czy zatem wypłacenie pracownikowi zwrotu za bilety (rachunki) w wartości przewyższającej ryczałt (100% diety w przypadki jazdy z i na lotnisko i 10% diety w przypadku jazd lokalnych) będzie dla pracownika stanowiła przychód podatkowy (ponad wskazany limit)?

Czy cała kwota zwróconych kosztów będzie stanowiła koszt, czy tylko kwota do wartości limitu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX