Czy zwrot poniesionych kosztów przez opiekuna prawnego powinien wypłacić podmiot wskazany w prawomocnym orzeczeniu sądu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego o przyznaniu wynagrodzenia następującej treści: przyznać Panu wynagrodzenie jednorazowe w kwocie (...) zł za sprawowanie opieki oraz przyznać jednorazowy zwrot wydatków i nakładów poniesionych na małoletniego w kwocie (...) zł i stwierdzić, że powyższe kwoty dla opiekuna prawnego zostaną wypłacone ze środków publicznych w trybie art. 53a ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Art. 53a u.p.s. dotyczy tylko wynagrodzenia za sprawowanie opieki, i to nasz ośrodek będzie wypłacał, ale dlaczego OPS ma ponieść koszty zwrotu wydatków i nakładów poniesionych na małoletniego i z jakich środków miałby to być zwrot i na jakiej podstawie prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX