Czy zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych należy potraktować jako dochód, na podstawie którego ustalana jest opłata z... - OpenLEX

Czy zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych należy potraktować jako dochód, na podstawie którego ustalana jest opłata z tytułu wyżywienia i zakwaterowania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital posiada oddział ZOL i pobiera zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaty od pacjentów. Opłaty uiszcza rodzina pacjenta emerytura lub renta wpływa na rachunek szpitala i jest pobierana kwota 70%.

Na rachunek szpitala wpłynęły z urzędu skarbowego zwroty podatku z rozliczenia PIT pacjenta za rok 2013.

Czy zgodnie z art. 18 ustawy należy potrącić 70% na rzecz szpitala czy należy przekazać całość ze zwrotu PIT dla pacjenta?

Czy zwrot podatku należy potraktować jako przychód (dochód pacjenta)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?