Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalne jest dokonanie zwrotu kosztów zagranicznej podróży służbowej przedłożonych po rozliczeniu i wypłaceniu pierwotnej delegacji?

Spółka z o.o. wysłała w podróż służbową pracownika do Wielkiej Brytanii. W czasie jej trwania kontrahent angielski, na rzecz którego wykonywane były usługi, zobowiązał się do wynajęcia samochodu w celu sprawnego przemieszczania się pracownika pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem świadczenia pracy. Koszty paliwa do wynajętego samochodu miał pokrywać samodzielnie pracownik. W poleceniu wyjazdu służbowego znalazł się zapis o środkach lokomocji zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu tj. samolot, taksówka w kraju, transport kontrahenta. Pracownik przedkładając do rozliczenia koszty podróży służbowej nie dołączył rachunków za tankowanie wynajętego samochodu. Po pewnym czasie (około 2-3 miesiące) spółka z o.o. porozumiała się z kontrahentem angielskim, co do refakturowania kosztów paliwa pokrywanych przez pracownika spółki polskiej do wynajmowanego samochodu. Nadmienić należy, że z wewnętrznych przepisów regulujących zasady rozliczania podróży służbowych wynika, iż rozliczenie wyjazdu służbowego powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jego zakończenia.

Czy polska spółka z o.o. może po czasie dokonać zwrotu wydatków dotyczących zakupionego paliwa?

Jeśli tak, to czy powyższy zwrot będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację