Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2014 r.

PYTANIE

Zamawiający realizuje projekt, który jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Budżet Projektu przewiduje m.in. zwrot kosztów wyżywienia dla ekspertów zwanymi dalej "autorami". Zamawiający zawarł umowy autorskie o dzieło z autorami, w których zobowiązał się pokryć koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia w dniach przeprowadzenia warsztatów w siedzibie zamawiającego. W ramach wyżywienia zamawiający pokrywa koszty śniadania, lunchu i przerw kawowych - faktura na zamawiającego. Natomiast koszt kolacji eksperci zapewniają sobie we własnym zakresie, a następnie koszt jest zwracany do równowartości 15 euro na podstawie rachunków/faktur wystawionych na ekspertów.

Czy zamawiający jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, powinien opodatkować i pobrać zaliczkę na podatek od zapewnionych oraz zwróconych kosztów wyżywienia dla autorów?

Jeśli tak, to jaka kwota będzie stanowiła przychód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?