Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Ostatnie interpretacje DKIS oraz wyjaśnienia MF wskazują na wyraźny obowiązek opodatkowania wypłat dla członków Rady Nadzorczej stanowiących zwrot kosztów z tytułu dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej spółki., tj. nie korzystają ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit b.

Czy wobec powyższego zwrot kosztów podróży wypłacany w stowarzyszeniu członkom komisji rewizyjnych (tj. organom kontrolnym będących odpowiednikami Rad Nadzorczych w spółkach) także nie może korzystać z przedmiotowego zwolnienia?

Jak w takim przypadku skategoryzować ten przychód tj. jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (PIT-11), czy jako przychody z innych źródle (PIT-8C), a może opodatkowane podatkiem zryczałtowanym?

Naczelnym statutowym organem kontrolnym dla stowarzyszenia jako osoby prawnej jest Główna Komisja Rewizyjna (GKR), ale oddziały stowarzyszenia nie mające osobowości prawnej posiadają okręgowe komisje rewizyjne (OKR).

Jak więc odnieść się w kwestii przedmiotowego zwolnienia do zwrotów kosztów podróży:

- w przypadku podróży członków GKR na posiedzenie tego organu,

- w przypadku podróży członków OKR na posiedzenie tych organów w oddziałach,

- w przypadku podróży członków GKR do oddziałów w celach kontrolnych (wykonywanych w ramach uprawnień statutowych)?

Czy można w tych przypadkach zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. dot. wolnych od podatku diet oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?