Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżeństwo jest właścicielem budynku mieszkalnego, w którym została wydzielona część biurowo-magazynowa. W części tej spółka jawna, której jedynymi wspólnikami są małżonkowie, prowadzi hurtownię. Małżonkowie zdecydowali się na wynajem tej części spółce jawnej, jako aktywny podatnik rozliczający wynajem występuje małżonka. Przychód z najmu rozliczany jest w formie ryczałtu. Z tytułu najmu wystawiane są rachunki. Podatniczka obciąża spółkę również kosztami mediów, wystawiając rachunki. Umowa zawiera tylko ogólny zapis, że najemca będzie płacił czynsz najmu powiększony o koszty eksploatacyjne. Umowa nie definiuje tych kosztów, nie wskazuje również sposobu ich wyliczania. W praktyce małżonka dzieli w sposób dowolny koszty mediów i obciąża nimi spółkę, która je reguluje.

Czy zwrot kosztów mediów powinien być również rozliczany ryczałtem przez małżonkę?

Jeśli nie, to na jakiej podstawie spółka może zaliczyć opłacane przez nią koszty mediów do swoich kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?