Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Droga dziecka sześcioletniego do przedszkola przekracza 3 km. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. W związku z powyższym, czy gmina powinna zawrzeć umowę z rodzicem, jeśli to rodzic zdecyduje się dowozić dziecko? W art. 32 ust. 5 prawa oświatowego nie widnieje zastrzeżenie o zawarciu umowy, czy oznacza to, że gmina nie ma obowiązku zawierania umowy? Jak wyglądają takie zwroty kosztów w praktyce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?