Czy zwrot kosztów delegacji powinien być rozliczany na podstawie faktur?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W stowarzyszeniu na podstawie umowy o współpracę funkcję doradczą/sekretarza pełni osoba, która oprócz wystawiania faktur (z VAT) za swoje usługi, wystawia także delegacje w związku z pełnieniem obowiązków w stowarzyszeniu.

Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

Czy zwrot kosztów delegacji powinien być rozliczany na podstawie faktur np. doliczając ich wartość do usługi głównej?

Osoba ta nie jest w zarządzie stowarzyszenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX