Czy zwrot holenderskiego podatku należy wykazać w polskim zeznaniu podatkowym i zapłacić podatek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zwrot podatku z Holandii należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2022 r. w Polsce i zapłacić podatek?

Dochód z pracy w Holandii został rozliczony z polskim urzędem skarbowym na PIT 36-ZG. Dochód (11.271 euro) po rozliczeniu należnych diet wyniósł w przeliczeniu 39.046.88 zł, podatek zapłacony w Holandii -7089,10 zł (1530 euro). Dochód zagraniczny był jedynym dochodem osiągniętym w 2021 r. Podatek odliczony był do limitu 6112,87 zł w polskim zeznaniu za rok 2021. W 2022 r. osoba ubiegała się o zwrot podatku z Holandii za pośrednictwem firmy zajmującej się rozliczeniem zagranicznego podatku. Klient otrzymał w 2022 r. zwrot podatku z urzędu holenderskiego w kwocie 706 euro minus prowizja za usługę pobierana przez firmę pośrednicząca - klient otrzymał na swoje zwrot podatku w kwocie 583,55 euro.

Czy z zeznaniu PIT 36 za 2022 r. ma ująć ten zwrot?

W jakiej wysokości i pozycji PIT-36?

Czy ewentualna prowizja pobrana przez firmę rozliczającą zwrot podatku z zagranicy może pomniejszać przychód z tytułu zwrotu podatku jako koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX