Czy zwrot dotacji powinien nastąpić z dochodów, czy wydatków jednostki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina realizuje zadanie inwestycyjne, które jest dofinansowane ze środków RPO. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r., a zakończy się w 2014 r. Do dnia dzisiejszego VAT traktowany był jako wydatek kwalifikowany (ze względu na brak możliwości jego odliczenia). W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy interpretację indywidualną, która wskazuje na możliwość odliczenia VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizowanej inwestycji. VAT staje się więc wydatkiem niekwalifikowanym i zachodzi konieczność zwrotu dotacji w części dotyczącej VAT.

Czy zwrot dotacji powinien nastąpić z dochodów, czy wydatków jednostki?

Część dofinansowania otrzymaliśmy w latach 2012-2013, a część już w roku bieżącym (2014 r.)?

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować ten zwrot?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access