Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2015 r.

PYTANIE

Z dniem 1 października przekształciliśmy się z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Zgodnie z § 46 Statutu spółki, zobowiązani jesteśmy do pokrywania kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: kosztów przejazdu na posiedzenie Rady, kosztów wykonywania indywidualnego nadzoru, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Czy koszty delegacji, wyżywienia i zakwaterowania są przychodem członka rady nadzorczej?

Czy należy naliczyć i potrącić zaliczkę na podatek od osób fizycznych, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?