Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka jest panną, złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko. We wniosku zaznaczyła, że ojciec dziecka przebywa w Niemczech od 2014 r., podała również jego pesel. Ponadto złożyła oświadczenie, z którego wynika, że nie posiada żadnych innych danych potwierdzających przebywanie oraz zatrudnienie za granicą.

Wniosek został przekazany do Wojewody, w celu ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W odpowiedzi na wysłany wniosek wojewoda poinformował, że na podstawie przesłanych dokumentów nie można ustalić, czy i od kiedy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto wskazał, że brak dokumentów, na podstawie których można ustalić, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji, powoduje obowiązek rozpatrzenia wniosku strony przez organ właściwy w oparciu o ustawodawstwo polskie oraz że prowadzone przez wojewodę postępowanie należy uznać za zakończone.

Jak w niniejszej sprawie powinien postąpić organ właściwy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację