Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik otrzymał, w ramach działania 8.3 - samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy, dotację na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjentem jest fundacja, a nie biuro pracy. Są to środki z funduszy europejskich. Z umowy nie wynika czy kwota przyznanej dotacji jest kwotą brutto czy netto. Podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. Otrzymał także wsparcie pomostowe również bez wskazania czy jest to kwota brutto czy netto. Całość poniesionych wydatków zostanie rozliczona w przyszłym tj 2018 roku.

Czy zwrócony przez urząd skarbowy podatek VAT, na który wcześniej otrzymano dotację na rozpoczęcie działalności stanowi przychód do opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację