Czy zwrócona kwota kary umownej jest przychodem dla Funduszu Pracy czy EFS-u?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walentynowicz Przemysław
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową (Powiatowy Urząd Pracy). W 2011 r. została zawarta umowa o organizację szkolenia indywidualnego finansowanego ze środków EFS. Organizator szkolenia nie wywiązał się ze wszystkich warunków umowy wobec czego zostały mu naliczone kary umowne w wysokości 5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Czy zwrócona kwota kary umownej jest przychodem dla Funduszu Pracy czy EFS-u?

Czy Urząd musi zapłacić fakturę takiemu organizatorowi szkolenia, w sytuacji gdy organizator wpłacił karę umowną (Zawarta umowa nie reguluje tego typu sytuacji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX