Czy zwracane przez spółdzielnię koszty przejazdów, zakwaterowania i diet ponoszone przez lustratorów w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lustrator ze Związku Rewizyjnego, przeprowadzał w spółdzielni lustrację na podstawie umowy, za która otrzymał wynagrodzenie. Po zakończonym badaniu lustrator wystawił rachunek za koszty dojazdu do spółdzielni. Kwota w rachunku została wyliczona zgodnie z przepisami o podróżach służbowych (stawka za kilometr przebiegu).

Czy wydatki na dojazd lustratora do spółdzielni, które zostały mu zwrócone stanowią dla niego przychód?

Czy w związku z tym spółdzielnia zobowiązana jest wystawić PIT lustratorowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX