Czy zwracając wniesione wkłady pieniężne występującemu wspólnikowi należy je opodatkować podatkiem dochodowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna dwuosobowa rozpoczęła działalność gospodarczą 1 czerwca 2011 r. Każdy ze wspólników wniósł wkłady pieniężne po 60.000 zł i uczestniczy w zyskach i stratach po 50%. W 2011 r. spółka rozlicza się w oparciu o PKPiR i poniosła stratę w wysokości 400.400 zł a do czerwca bieżącego roku 110.000 zł. Na stratę wpływ ma zastosowanie jednorazowej amortyzacji w wysokości 50.000 zł. Jeden ze wspólników chce wystąpić ze spółki z dniem 31 lipca i na jego miejsce chce wstąpić nowy. Wspólnik nie pobierał żadnych kwot.

Czy zwracając wniesione wkłady pieniężne występującemu wspólnikowi należy je opodatkować podatkiem dochodowym?

Z jaką datą powinien wystąpić i z jaką przystąpić wspólnik, żeby spółka nie przestała istnieć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX