Czy zwolnieniu o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c u.p.o.l. podlegają chłodnie, biura, magazyny, których działalność... - OpenLEX

Czy zwolnieniu o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c u.p.o.l. podlegają chłodnie, biura, magazyny, których działalność jest związana z (produkcją) uprawą pieczarek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) – dalej u.p.o.l. zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej (pieczarkarnie).

Czy zwolnieniu o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c u.p.o.l. podlegają chłodnie, biura, magazyny, których działalność jest związana z (produkcją) uprawą pieczarek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?