Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik posiada działkę, na której znajduje się zespół dworsko-pałacowy wpisany do rejestru zabytków. Z decyzji konserwatora zabytków wynika, że wpisano do rejestrów zabytków: dwór, rządówkę i park, więc budynki będą korzystać ze zwolnienia. Mamy jednak wątpliwości czy zwolnienie będzie obejmować działkę, czy powinna być ona wpisana odrębną decyzją? Na działce znajdują się grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?