Czy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży gruntów rolnych znajdzie zastosowanie również w przypadku, gdy... - OpenLEX

Czy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży gruntów rolnych znajdzie zastosowanie również w przypadku, gdy grunt nie zostanie przeznaczony na produkcję rolną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2010 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż nieruchomości lub ich części pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Jeżeli spółka z o.o. ma na stanie środków trwałych grunty orne powyżej 1ha i zakupi kolejny grunt rolny, ale z przeznaczeniem nie na produkcje rolną, a zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na budowę budynku, drogi, usługi, to może korzystać ze zwolnienia z PCC?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?