Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. "S" nabywa od spółki-matki z Danii "S A/S" usługi podlegające podatkowi u źródła (najem pracowników, najem maszyn, spłata odsetek od pożyczki). Do tej pory korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 3 CIT. Od października "S" nabywa od "S A/S" usługę leasingową na maszyny produkcyjne. Spółka-matka nie posiada maszyn - refakturuje leasing, który nabyła od duńskiej firmy leasingowej. Ponadto, "S" refakturuje część usługi leasingowej na spółkę polską (niepowiązaną), za korzystanie z otrzymanych maszyn.

Czy w takiej sytuacji spółka polska powinna pobrać podatek u źródła, dokonując zapłaty za usługę leasingową?

Jeśli tak, to w jakiej stawce?

Czy na zwolnienie z poboru podatku ma wpływ to, czy spółka duńska nabyła leasing z intencją odsprzedaży jej do Polski, czy zaczęła przekazywać spółce polskiej część maszyn w związku przeniesieniem części produkcji do Polski?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?