Czy zwolnienie na podstawie art. 31zzca ust. 1 specustawy koronawirusowej wymaga sporządzenia sprawozdania o udzielonej pomocy... - OpenLEX

Czy zwolnienie na podstawie art. 31zzca ust. 1 specustawy koronawirusowej wymaga sporządzenia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zwolnienie na podstawie art. 31zzca ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), oraz przyznania zwrotu części opłaty stanowi: 1. Pomoc publiczną z udzielenia której gmina będzie musiała złożyć sprawozdanie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27.07.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 2. Pomoc de minimis i gmina będzie musiała wystawiać zaświadczenia z otrzymaniu tej pomocy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX