Czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem powinno być udzielane w wymiarze godzin, czy też w wymiarze dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepełnosprawny zatrudniony na 0,7 etatu korzysta z prawa do opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 k.p.). Złożył pracodawcy oświadczenie, że z opieki będzie korzystał w wymiarze godzinowym. Pracownik złożył wniosek o opiekę na 18.09.2020 r. na cały dzień tj. 4 h 54 min (czas jego pracy).

Czy z puli przysługujących pracownikowi 12 godz. opieki należy odjąć 5 godzin czy 4 godz. 54 min?

Czy udzielić mu dni opieki na cały dzień skoro zadeklarował korzystanie z opieki w godzinach?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access