Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Klientka w imieniu swojej 5-osobowej rodziny złożyła wniosek o udzielenie pomocy w formie finansowej na zakup żywności i odzieży. Kobieta wspólnie z mężem wychowuje troje dzieci. Aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym. Mąż klientki przebywał w okresie około 6 miesięcy w areszcie śledczym, z którego został zwolniony za kaucją. Obecnie nie osiąga żadnego dochodu, pełni funkcje członka zarządu w sp. z o.o., którą objął w okresie wcześniejszym, w wyniku uchwały walnego zgromadzenia spółki. Z tytułu świadczonej pracy w spółce nie osiąga żadnego dochodu. Z uwagi na stan zdrowia nie jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Do wniosku o pomoc klientka przedłożyła zwolnienie lekarskie męża (druk ZUS ZLA) wystawione przez lekarza psychiatrę.

Wobec powyższego, czy zwolnienie lekarskie jest wystarczającym dokumentem, potwierdzającym niemożność jakiejkolwiek aktywności męża w poprawie sytuacji materialno - bytowej rodziny, a tym samym uprawniającym do przyznania pomocy we wnioskowanym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?