Czy zwolnienie lekarskie będące podstawą usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole stanowi dokumentację przebiegu nauczania? - OpenLEX

Czy zwolnienie lekarskie będące podstawą usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole stanowi dokumentację przebiegu nauczania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzic (mający pełną władzę rodzicielską) ma prawo uzyskać od szkoły informację o tym jaki lekarz wystawił dziecku zwolnienie lekarskie, zwolnienie lekarskie dostarczył do szkoły drugi rodzic, a rodzice pozostają w konflikcie. Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Czy kurator oświaty może zobowiązać szkołę do udzielenia takiej informacji rodzicowi? Czy zwolnienie lekarskie będące podstawą usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole stanowi dokumentację przebiegu nauczania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX