Czy zwiększenie stawek amortyzacyjnych przez spółkę z o.o. stanowi schemat podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. korzystająca ze zwolnienia z CIT (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 59 u.p.d.o.p.) z początkiem 2021 r. postanowiła o zwiększeniu stawek amortyzacyjnych określonych środków trwałych (w szczególności budynków) z dotychczasowej stawki 1% na 2%. Powodem takiego stanu rzeczy była w szczególności konieczność dostosowania dotychczas stosowanych stawek amortyzacyjnych do stanu rzeczywistego (postęp techniczno-ekonomiczny, większe wymagania najemców, przeprowadzone prace remontowo-inwestycyjne). Decyzja w tym zakresie została poprzedzona stosowną weryfikacją i analizą wskazanych czynników wpływających na zwiększenie stawek amortyzacyjnych. W tym zakresie m.in. sporządzone zostały raporty rzeczoznawców majątkowych z badania okresu użyteczności ekonomicznej oraz ww. stawek amortyzacyjnych określonych środków trwałych. Podwyższenie stawek spowodowało zwiększenie kosztów podatkowych, i tym samym zmniejszenie dochodu podatkowego.

Czy ww. zdarzenie Spółka powinna zaraportować jako schemat podatkowy (MDR)? Jeśli tak to jakie obowiązki w tym zakresie powinna dochować (jakie informacje powinny zostać złożone (MDR-1? Inne?) i w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX