Czy zwiększenie jednorazowej ilości magazynowanych odpadów oraz wprowadzenie nowych źródeł hałasu i wydłużenie czasu pracy dotychczasowych źródeł mobilnych wymaga decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zwiększenie jednorazowej ilości magazynowanych odpadów przeznaczonych do odzysku na składowisku odpadów oraz wprowadzenie nowych źródeł hałasu (dodatkowa aktywna pochodnia do spalania biogazu składowiskowego, dodatkowa ładowarka, ciągnik rolniczy, dodatkowy kompaktor - awaryjny) i wydłużenie czasu pracy dotychczasowych źródeł mobilnych obsługujących składowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Przedmiotowe składowisko jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę i o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton (przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko). Składowisko objęte jest pozwoleniem zintegrowanym. Wyżej wymieniony zakres stanowi przedmiot wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Celem wnioskowanych zmian jest dostosowanie zapisów decyzji do stanu istniejącego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX