Czy związkowi zawodowemu przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej z chwilą wystąpienia do sądu rejonowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy związkowi zawodowemu, wobec którego złożono zastrzeżenie co do jego liczebności, przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej z chwilą wystąpienia do sądu rejonowego - sądu pracy z wnioskiem o ustalenie liczby członków?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access