Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku utworzenia przez gminę centrum usług wspólnych do nowego pracodawcy na podstawie art. 231 k.p. przenoszeni są księgowi i pracownicy kadrowo-płacowi ze szkół, przedszkoli. Jeden z pracowników należy do ZNP i będzie on jedynym członkiem związków.

Czy związki zawodowe ZNP będą miały status zakładowej organizacji związkowej i konieczne jest uzgadnianie przez dyrektora CUW m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, zfśs mimo, że liczba członków ZNP będzie mniejsza od 10?

Zgodnie ze statutem ZNP Oddziały art. 18 ust. 1 k.p. odział jest międzyzakładową organizacją związkową o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej.

Jeżeli tak, to jak uzgodnić regulaminy na dzień powstania CUW?

Zgodnie z art. 231 k.p. w ciągu 30 dniu przed przeniesieniem pracodawca nowy i dotychczasowy informują na piśmie przenoszonych pracowników o zmianie pracodawcy i skutkach prawnych, ekonomicznych i socjalnych.

Kto występuje w roli nowego pracodawcy skoro 30 dni przed przeniesieniem pracownika nowy pracodawca jeszcze nie istnieje, gdyż zgodnie z uchwałą powstanie dopiero za, np. 30 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?