Czy związki zawodowe mogą wnioskować do dyrektora szkoły o przyznanie nagrody dyrektora nauczycielom zrzeszonym w związku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy związki zawodowe mogą wnioskować do dyrektora szkoły o przyznanie nagrody dyrektora nauczycielom zrzeszonym w związku? Czy wniosek taki jest dla dyrektora wiążący?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX