Czy związki zawodowe mają prawo wglądu do wniosków składanych przez nauczycieli do ZFŚS o przyznanie zapomogi? - OpenLEX

Czy związki zawodowe mają prawo wglądu do wniosków składanych przez nauczycieli do ZFŚS o przyznanie zapomogi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Związki zawodowe ZNP domagają się wglądu do wniosków o zapomogę – pomoc finansową w przypadkach losowych i życiowych pisanych przez nauczycieli i pracowników do dyrektora szkoły oraz spersonalizowanych list, kwot przydzielonych z funduszu świadczeń socjalnych.

Uzgodniony ze związkami regulamin nie przewiduje takiej możliwości ani też funkcjonowania komisji socjalnej.

Uzgadniam ze związkami preliminarz wydatków i kryteria przydzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz decyzję zawierającą informację o przeznaczeniu środków (bez części zawierającej nazwiska i indywidualnie przyznane kwoty).

Generalnie pracownicy nie życzą sobie, aby przedstawiciele związków mieli wgląd w ich trudną sytuację życiową i materialną opisaną we wniosku.

W mojej ocenie w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, mowa jest o zbiorowości – pracownikach, a nie o pracowniku.

Jak w praktyce należy stosować zapis art. 27 ust. 2 u.z.z. w odniesieniu do art. 27 ust. 2, art. 30 pkt 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dalej u.o.d.o.?

Czy zapis art. 23 ust.2 u.o.d.o. daje związkom zawodowym możliwość wglądu do podań pracowników, list i indywidualnych kwot przyznanego świadczenia w ramach funduszu socjalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX