Czy związek zawodowy może narzucić pracodawcy termin konsultacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca jest zobowiązany rozpocząć rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych w terminie wskazanym/ narzuconym przez organizację związkową, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu Związku?

Czy biorąc pod uwagę, iż pracodawca pracuje nad nowymi aktami prawnymi/ regulaminami i przedstawi je w momencie gdy projekty powstaną jest wystarczającym argumentem do tego, aby rozmowy rozpocząć później niż w przeciągu wskazanych 14 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX