Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica przedstawiła na dni 21 lipca do 18 sierpnia 2015 r. zwolnienie lekarskie. Dołączyła do zwolnienia kartkę napisaną odręcznie przez tego samego lekarza, który wystawiał zwolnienie z informacją o tym, iż zwolnienie to (powołuje się na numer druku L4) ma bezpośredni związek z wypadkiem przy pracy jakiemu uległa w miesiącu marcu 2015 r.

Czy taka informacja od lekarza - odręcznie napisana tylko z jego pieczątką imienną, bez pieczątki placówki zdrowotnej - wystarczy do potraktowania zwolnienia jako związanego z wypadkiem przy pracy i naliczania zasiłku w wysokości 100%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?