Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy zużyte rękawice ochronne, szmaty i czyściwa są odpadami instalacyjnymi?

Zakład eksploatuje malarnię, w której do powlekania stosowana jest emalia Nitro Supermal i rozcieńczalnik Nitro.

Czy powyższe wystarczy do zakwalifikowania zużywanych przez pracowników rękawic, które zakładają w trakcie malowania, do odpadów niebezpiecznych?

Ponadto rękawice zużywane są podczas pracy w innych instalacjach, którymi są spawalnia, wycinarka plazmowa, wycinarka laserowa, a także podczas czyszczenia przyczep samochodowych preparatem PLAK, zwierającym substancje niebezpieczne. Zakład produkuje przyczepy samochodowe, co czasami jest interpretowane, że eksploatuje jedną instalację pn. "Instalacja do produkcji przyczep samochodowych". Wydaje się, że interpretacja taka nie jest właściwa i np. ilość zużytych rękawic powinna być oddzielnie ewidencjonowana z podziałem na poszczególne instalację (malarnię, spawalnię, wycinarki plazmowe i laserowe). Ma to istotne znaczenie, bo np. gdyby rękawice ochronne zaliczały się do odpadów instalacyjnych i kwalifikowano by je jako odpady niebezpieczne, to cały zakład produkuje ich łącznie powyżej 1 Mg/rok, a każda z poszczególnych instalacji poniżej 1 Mg/rok, a to jest istotnym kryterium, czy zakład powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?