Czy ZUS ma prawo zaliczyć wpłaty za bieżące okresy na poczet powstałych zaległości za okresy wcześniejsze? - OpenLEX

Czy ZUS ma prawo zaliczyć wpłaty za bieżące okresy na poczet powstałych zaległości za okresy wcześniejsze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w obowiązującym stanie prawnym ZUS bez wszczynania kontroli u pracodawcy (brak protokołu z kontroli) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w opłacanych składkach za okresy wcześniejsze (np. z tytułu, umów zlecenia) może automatycznie, czyli bez informowania pracodawcy dokonaną wpłatę za bieżące okresy zaliczyć na poczet powstałych zaległości u pracodawcy za okresy wcześniejsze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX