Nowość Czy zrównanie pojęć „parking” i „garaż" jest uprawnione?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zrównanie pojęć "parking" i "garaż" w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś. jest uprawnione?

Projekt przewidywał inwestycję poza obszarem objętym formami ochrony przyrody, w skład której miały wejść: garaż podziemny o pow. 4.700 m2 oraz parking na terenie o pow. 350 m2 organ rozpatrujący wniosek o pozwolenie na budowę zażądał decyzji środowiskowej, bo jego zdaniem cyt.: "w garażu będzie parking" i ten sposób mamy do czynienia z zespołem parkingów. Tymczasem § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b r.p.z.o.ś. wymienia jako inwestycje potencjalnie znacząco oddziaływające na środowisko, cyt.: "garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów". Rozporządzenie nie wymijania w tej grupie zespołów garaży. Skoro racjonalny ustawodawca wyraźnie odróżnia te pojęcia, to wskazuje, iż nadaje im odmienne znaczenia.

Czy zatem traktowanie ww. słów jako synonimów jest dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX