Czy źródło pochodzenia zwierzęcia jest tożsame z miejscem urodzenia zwierzęcia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zapytanie dotyczy art. 64 ust. 4 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.

Czy źródło pochodzenia zwierzęcia jest uzupełnieniem do miejsca urodzenia zwierzęcia?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Czy źródło pochodzenia zwierzęcia jest tożsame z miejscem urodzenia zwierzęcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX