Czy zrealizowanie zamówienia podstawowego i zamówień uzupełniających można traktować jako realizację "jednej usługi"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2014 r.

PYTANIE

W ramach wykazania się wiedzą i doświadczeniem Zamawiający wymaga wykazania się usługą o określonych parametrach świadczoną w ramach jednego kontraktu. Potencjalny wykonawca posiada doświadczenie w świadczeniu takiej usługi u jednego Zamawiającego, lecz na podstawie zamówienia podstawowego i zamówień uzupełniających, na które podpisywane były dodatkowe umowy.

Czy świadczenie usługi podstawowej i zamówień uzupełniających można traktować jako jeden kontrakt i wykazać się zrealizowaniem "jednej usługi" w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access