Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne złożyła żona z tytułu opieki nad mężem.

Żona jest w wieku 75 lat. Z złożonych oświadczeń wynika, że wnioskodawczyni nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych, które stanowiły przesłankę negatywną przyznania świadczenia.

Czy w tym przypadku, wiek wnioskodawcy może być przeszkodą do przyznania świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?