Czy żona, która dostawała przez lata od męża pieniądze zasądzone wyrokiem sądu rejonowego w sprawie o zabezpieczenia potrzeb rodziny, może otrzymać rentę rodzinną po zmarłym mężu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy żona, która dostawała przez lata od męża pieniądze zasądzone wyrokiem sądu rejonowego w sprawie o zabezpieczenia potrzeb rodziny przyznane na mocy art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może otrzymać rentę rodzinną po zmarłym mężu, jeśli w chwili jego śmierci nie prowadziła z nim wspólnego gospodarstwa domowego?

Czy świadczenie przyznane na mocy art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest równoznaczne z pojęciem "alimenty", które pojawia się we wniosku o przyznanie renty rodzinnej (wniosek ERR)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX